Handelsbetingelser

SALGS- OG HANDELSVILKÅR
Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusive moms.

BETALING
Du kan betale med Visa, Mastercard, Maestro samt MobilePay. Ved køb med kreditkort eller MobilePay trækker vi beløbet fra din konto, når ordren er afhentet.

BETALINGSGEBYR


MobilePay
0,00 % af beløbet

      
Mastercard / Maestro / Visa / Visa Electron

0,00-% af dit køb

FORBRUGERSIKKERHED
Som kunde hos ChefHolmgaard.dk har du altid de rettigheder, som fremgår af Forbrugerstyrelsens regler. Hvis et køb henvises til Forbrugerstyrelsens Klagenævn, retter vi os efter nævnets anbefaling.

LEJE AF PIZZAOVN

 1. Låneren skal fremvise gyldigt billede-id ved afhentning af Chef Holmgaards “Pizzaovn på Hjul” traileren.
 2. Låneren skal ved modtagelsen af Chef Holmgaards “Pizzaovn på Hjul” traileren kontrollerer at traileren er i orden, herunder særligt at traileren er rengjort, driftsklar og fri for mangler. Eventuelle mangler skal straks meddeles Chef Holmgaard på telefon: 26 27 90 26.
 3. Du betaler et depositum ved booking på, hvad der svarer til et døgns leje som trækkes på din konto umiddelbart efter booking. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skader eller tyveri af den lånte “Pizzaovn på Hjul”, bøder, manglende afhentning eller aflevering, rengøring eller eventuel leje.
  Der kan gå op til 30 dage efter endt lejeperiode, uanset korttype, før vi tilbagebetaler dit depositum. Vi trækker kun det beløb, du eventuelt skal betale. Resten holder vi tilbage.
 4. Hvis du bliver forhindret i at afhente den reserverede Chef Holmgaard “Pizzaovn på Hjul”, kan du afmelde din reservation indtil én måned før afhentningstidspunktet, og du får her dit fulde reservationsgebyr retur. Senere afmelding af booking medfører fuld trækning af reservationsgebyret – og du får ikke noget reservationsgebyr retur. Afbestilling skal ske skriftligt på mail Kontakt@ChefHolmgaard.dk
  Bemærk ved afmelding af Reservationen i tide vil dit depositum stadig være reserveret og frigives i løbet af 30 dage. (se beskrivelse under pkt.2).
 5. Afhentes den reserverede “Pizzaovn på Hjul” trailer ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der trækkes det fulde depositum i udeblivelsesgebyr.
 6. Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af den “Pizzaovn på Hjul” trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura fra Chef Holmgaard på bødens beløb plus rykkergebyr.
 7. Lejeperioden starter kl. 10:00 på den bookede dato. Din “Pizzaovn på Hjul” trailer skal tilbageleveres i rengjort stand senest kl. 08:30 på den aftalte returdato.
 8. Efterlades traileren på Chef Holmgaards parkeringsplads personlig kontakt til en medarbejder fra Chef Holmgaard, er Chef Holmgaard berettiget til at tilbageholde det fulde indbetalte depositum.
 9. Afleveres traileren ikke til det aftalte tidspunkt opkræves et gebyr på kr. 199,- for hver påbegyndt time, som afleveringstidspunktet overskrider.
 10. Afleverer du ikke din lejede “Pizzaovn på Hjul” trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr på kr. 500,- som fratrækkes dit depositum.
 11. “Pizzaovn på Hjul” traileren må kun føres af låneren og må alene benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for låneres egen risiko og Chef Holmgaard forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed.
 12. “Pizzaovn på Hjul” traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr.
 13. Chef Holmgaard er ikke ansvarlig for skader forvoldt på personer eller gods opstået i forbindelse med det lånte, herunder skader på låners bil. Chef Holmgaard er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt af “Pizzaovn på Hjul” traileren. Chef Holmgaard er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos låner eller tredjemand.
 14. Eventuelle gebyrer Chef Holmgaard opkræver hos låner modregnes i det indbetalte depositum.
 15. Låneren erklærer sig indforstået med, at Chef Holmgaard i tilfælde af låneres svigtende tilbagelevering af traileren på grundlag af denne kontrakt kan sætte sig i besiddelse af traileren ved gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse for lejers regning.
 16. Låneaftalen kan kun forlænges ved ny skriftlig aftale herom eller online booking i booking system på www.ChefHolmgaard.dk.
 17. “Pizzaovn på Hjul” trailere er forsikret via Chef Holmgaard. For skader gælder en selvrisiko på 2.500 kr. og Chef Holmgaard har ret til at tilbageholde hele eller dele af det indbetalte depositum til dækning heraf. Dette gælder dog ikke såfremt låner har betalt selvrisikodækning.
  Såfremt skaden eller tabet udgør et større beløb end depositummet, skal lejer betale yderligere 1.500 kr. svarende til den totale selvrisiko på 2.500 kr. Opgøres skaden eller tabet til et mindre beløb end selvrisikoen, udbetales differencen til låner, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Chef Holmgaard. Såfremt forsikringen træder i kraft kan låner ikke opkræves yderligere betaling ud over selvrisikoen.
 18. Forsikring gælder ikke ved skader forvoldt på traileren inklusiv trailerens udstyr ved lånerens forsætlige eller uagtsomme handling. Såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, kan Chef Holmgaard opkræve det fulde beløb af låner til dækning af skaden.
 19. Eventuelle udgifter for låner på grund af uheld er Chef Holmgaard uvedkommende.
 20. Ved tyveri af “Pizzaovn på Hjul” traileren gælder en selvrisiko på 2.500 kr. Chef Holmgaard er berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum samt opkræve yderligere 1.500 kr. svarende til den totale selvrisiko på 2.500 kr. Skyldes tyveriet låners forsætlige eller uagtsomme adfærd, dækker forsikringen ikke og Chef Holmgaard kan rejse krav mod låner for tab forbundet med tyveriet.

FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret på vores madvarer. Ved køb af alternative varer fra webshoppen er den normale reklamationsret gældende.

Ved afbestilling af pizzaovn så kan dette kun ske seneste en måned før for fuld returnering af beløbet

REKLAMATIONSRET
Konstateres der fejl eller mangler ved de udleverede madvarer, skal henvendelse ske via nedenstående kontaktinformationer. Dette skal ske indenfor 24 timer efter udleveringstid. Reklamationsretten på andre varer følges af købelovens bestemmelser.

PERSONDATAPOLITIK

Oplysninger afgivet på lej-pizzaovn.chefholmgaard.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Dine rettigheder er jævnførende med Persondataloven. Læs vores privatlivspolitik her.

ANDET
lej-pizzaovn.chefholmgaard.dk forbeholder sig ret til, at forandre priser og specifikationer uden varsel.
Vi tager forbehold mod eventuelle trykfejl, udsolgte varer og svigtende leverancer fra vores leverandører.

 

Levanu Event
Chef Holmegaard
Skovlundvej 12
8541 Skødstrup
Tlf: 26 27 90 26
E-mail: kontakt@chefholmgaard.dk

CVR: 21986941

Luk
Bestilling (0)

Ingen varer i kurven. Ingen varer i kurven.

0